อนุบาลตากดำรงตน บนพื้นฐานความพอเพียง

คณะทำงาน     เด็กชายศุภชาติ  แก้วกัณฑา
                        
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สว่าง
                        เด็กหญิงพันณิตา  วันคำ

  ที่ปรึกษา        ครูรัชนีกร  เครืออยู่

 

         เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอนุบาลตากนี้ เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของทีมงานของเราที่มีความตระหนักเห็นว่าหลักความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่านี้ มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตทุกระดับไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความต้องการของครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

Advertisement

:: ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนทุกท่าน ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์เผยแพร่นำเสนอผลงานของเรานะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนักเรียนอนุบาลตาก  คุณครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ผลงานของเราที่ผ่านการตรวจสอบจากคุณครูที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้มานำเสนอ เผยแพร่ให้กับเพื่อนนักเรียน คุณครู ได้ศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะ