อนุบาลตากดำรงตน บนพื้นฐานความพอเพียง

คณะทำงาน     เด็กชายศุภชาติ  แก้วกัณฑา
                        
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สว่าง
                        เด็กหญิงพันณิตา  วันคำ

  ที่ปรึกษา        ครูรัชนีกร  เครืออยู่

 

         เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอนุบาลตากนี้ เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของทีมงานของเราที่มีความตระหนักเห็นว่าหลักความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่านี้ มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตทุกระดับไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความต้องการของครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากอย่างแท้จริง

Advertisement

41 responses to this post.

 1. Posted by ภูวนารถ อินทะพันธ์ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:03 am

  สุดยอด

  ตอบกลับ

 2. Posted by กนกวรรณ ทิมอ่วม on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:04 am

  พี่ทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบกลับ

 3. Posted by ชลธิชา เคว้งกลาง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:04 am

  อยากรู้ว่าทำอย่างไง
  ทำยากไหม

  ตอบกลับ

  • Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 9:52 am

   ก็ยากนิดหน่อยค่ะ แต่ขั้นแรกเลยก็ต้องประชุมและวางแผนและเลือกเรื่องที่เราจะทำ ต่อมาก็ต้องกำหนดวิธีการทำว่าต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็กำหนดว่าานักเรียนชั้ใดบ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทำแบบสำรวจ แล้วก็จัดทำแบบสำรวจ แล้วก็นำแบบสำรวจไปแจกให้กลุ่มเป้าหมาย ต่อมาก็สรุปผลข้อมูลที่ได้มา แล้วก็นำข้อมูลเสนอคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของคุณครูที่ปรึกษา ต่อมาก็ทำช่องรับความคิดเห็นในเว็บไซต์ให้ช่วยเสนอแนะแนวทางการดำรงบนพื้นฐานความพอเพียงเข้ามา ต่อมาก็จัดทำแผ่นพับแจกเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ แล้วก็จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สุดท้ายก็เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นค่ะ

   ตอบกลับ

  • ก็ยากนิดหน่อยน่ะค่ะ

   ตอบกลับ

 4. Posted by สโรชา บุดดาวงษ์ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:04 am

  หัวข้อนี้เป็นมาอย่างไง

  ตอบกลับ

  • Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 9:58 am

   ตอนแรกเพื่อนๆกับพี่ก็ช่วยกันเลือกหัวข้อเพื่อนำมาทำโครงงาน แต่ที่พี่เลือกหัวข้อนี้ก็เพราะเป็นสิ่งที่ในหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยปฏิบัติตาม และเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของเรา โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ค่ะ

   ตอบกลับ

 5. Posted by สุชญา ศรีขาว on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:05 am

  พี่ๆทำดีมาก สวยด้วย

  ตอบกลับ

 6. Posted by พีระพัฒน์ สาเขตร์ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:05 am

  สุดยอดเลย

  ตอบกลับ

 7. Posted by มาริสา ทิมอ่วม on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:05 am

  พี่ทำดีเยี่ยม

  ตอบกลับ

 8. Posted by ตากตก ด่านประดิษฐ์ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:05 am

  ดีมากเลยครับ

  ตอบกลับ

 9. Posted by พีระพัฒน์ สาเขตร์ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:05 am

  สุดยอด takkkkkkkkk

  ตอบกลับ

 10. Posted by อังคณา โก่นกลาง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:06 am

  พี่ทำดีมากเลยคะหนูชอบมาก

  ตอบกลับ

 11. Posted by ปรัชญาภรณ์ อินจันทร์ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:06 am

  โครงงานนี้ดีมากเลยค่ะ และหนูอยากรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงดีอย่างไรคะ

  ตอบกลับ

  • Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 10:02 am

   1. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยากและเลี้ยงตนเอง
   ได้ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
   2. ในหน้าแล้งมีน้ำน้อย ก็สามารถเอาน้ำที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่าง ๆ ที่ใช้น้ำน้อยได้
   โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน
   3. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดปีทฤษฎีใหม่น้ำก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขึ้นได้
   4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการ
   ไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยค่ะ

   ตอบกลับ

 12. Posted by ณัชพนธ์ มัดจุ on พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:07 am

  ทํายังไงครับ น่าสนใจดี

  ตอบกลับ

  • Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 9:59 am

   ขั้นแรกเลยก็ต้องประชุมและวางแผนและเลือกเรื่องที่เราจะทำ ต่อมาก็ต้องกำหนดวิธีการทำว่าต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็กำหนดว่าานักเรียนชั้ใดบ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทำแบบสำรวจ แล้วก็จัดทำแบบสำรวจ แล้วก็นำแบบสำรวจไปแจกให้กลุ่มเป้าหมาย ต่อมาก็สรุปผลข้อมูลที่ได้มา แล้วก็นำข้อมูลเสนอคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของคุณครูที่ปรึกษา ต่อมาก็ทำช่องรับความคิดเห็นในเว็บไซต์ให้ช่วยเสนอแนะแนวทางการดำรงบนพื้นฐานความพอเพียงเข้ามา ต่อมาก็จัดทำแผ่นพับแจกเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ แล้วก็จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สุดท้ายก็เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นค่ะ

   ตอบกลับ

 13. Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 3, 2010 at 9:53 am

  ขอบคุณเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากที่เข้ามาให้กำลังใจมากๆค่ะ

  ตอบกลับ

 14. โครงการนี้ดีมากเลยครับแล้วขอให้มีโคลงการดีๆแบบนี้ต่อไปครับ

  ตอบกลับ

 15. Posted by เด็กหญิงปัณฑารีย์ วรรณพงษ์ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:13 am

  เป็นความคิดที่ดีเห็นด้วย

  ตอบกลับ

 16. Posted by ณัฐภัทร ศิริวิโรจน์ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:14 am

  ดีมาก ควรทำทุกคน

  ตอบกลับ

 17. Posted by สิรวิชญ์ บุญราชเเขวง on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:14 am

  ดี มากๆ โครงการนี้ดีมากเลย ควรปฏบัติมากเลย

  ตอบกลับ

 18. Posted by ณัฐชยา เอี่ยมไผ่ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:14 am

  ไม่คิดเลยว่าจะทำได้ เเต่สุดยอด

  ตอบกลับ

 19. Posted by กฤษฎา ถาวรอ้าย on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:16 am

  ดีมากครับ xox

  ตอบกลับ

 20. Posted by ชญช์ อามระดิษฐ์ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:16 am

  ทําดีมากครับ
  ขอบคุณครับ+

  ตอบกลับ

 21. Posted by ธาราดล วงษ์สงวน on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:17 am

  โครงการดีมากครับ

  ตอบกลับ

 22. สวยและดีมากๆเลยค่ะ ทำยังไงนะอยากรู้จัง

  ตอบกลับ

  • Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 6, 2010 at 3:02 am

   ขั้นแรกเลยก็ต้องประชุมและวางแผนและเลือกเรื่องที่เราจะทำ ต่อมาก็ต้องกำหนดวิธีการทำว่าต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็กำหนดว่าานักเรียนชั้ใดบ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทำแบบสำรวจ แล้วก็จัดทำแบบสำรวจ แล้วก็นำแบบสำรวจไปแจกให้กลุ่มเป้าหมาย ต่อมาก็สรุปผลข้อมูลที่ได้มา แล้วก็นำข้อมูลเสนอคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของคุณครูที่ปรึกษา ต่อมาก็ทำช่องรับความคิดเห็นในเว็บไซต์ให้ช่วยเสนอแนะแนวทางการดำรงบนพื้นฐานความพอเพียงเข้ามา ต่อมาก็จัดทำแผ่นพับแจกเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ แล้วก็จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สุดท้ายก็เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นค่

   ตอบกลับ

 23. Posted by ธาราดล วงษ์สงวน on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:18 am

  ดีมากครับ

  ตอบกลับ

 24. โครงการนี้ทําให้ประหยัดเงินเยอะขึ้นมาก

  ตอบกลับ

 25. Posted by ปวีณนุช มีมานะ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:18 am

  ทำยังไงค่ะ ชอบมาก น่าสนใจดี อยากรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีดีอย่างไรค่ะ

  ตอบกลับ

 26. Posted by คณานนต์ เขม้นดี on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:19 am

  ดีมากๆ ถ้าทำโครงงานนี้ ดีแล้ว เพราะว่า ทำเพื่อเด็กบางคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือย ก็เป็นการเตือน

  ตอบกลับ

 27. Posted by พรรษวัฏ หาญอินทร์ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:19 am

  ดีมาก เพราะว่าทำให้เด็กบางคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ตอบกลับ

 28. Posted by กานติมา ด่านประดิษฐ์ on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:20 am

  ดิฉันเห็นด้วยกับโครงงานนี้
  และอยากจะถามว่าทำยากรึเปล่า ?

  ตอบกลับ

 29. Posted by ภัทรภณ บุญปาล on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:22 am

  ยอดเยี่ยม
  มากครับ
  ทำให้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานการพอเพียง

  ตอบกลับ

 30. Posted by คณุตม์ บุญมาก on พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:22 am

  เป็นโครงการที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมาก

  ตอบกลับ

 31. ดีมากค่ะ ทำอย่างไงหรอค่ะ

  ตอบกลับ

 32. Posted by คณะทีมงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง on พฤศจิกายน 19, 2010 at 1:56 am

  ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: