ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ชื่อ-สกุล                  เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สว่าง

วันเดือนปีเกิด           วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2543   อายุ  10  ปี

กำลังศึกษาอยู่          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลตาก 

คติประจำใจ             ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก   โรงเรียนอนุบาลตาก  455  ถนนตากสิน  ตำบลหนองหลวง 

อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ 63000

เบอร์โทรศัพท์           08-3161-0924

E-mail                    pitchayav@hotmail.com

Website                  https://anubantak.wordpress.com/

ชื่อ-สกุล                  เด็กหญิงพันณิตา  วันคำ

วันเดือนปีเกิด           วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542     อายุ  11  ปี

กำลังศึกษาอยู่          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลตาก

คติประจำใจ             ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก   โรงเรียนอนุบาลตาก  455  ถนนตากสิน  ตำบลหนองหลวง 

อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ 63000

เบอร์โทรศัพท์           08-4815-6510

E-mail                    punnita_cherry@hotmail.com

Website                  https://anubantak.wordpress.com/

 

ชื่อ-สกุล                  เด็กชายศุภชาติ  แก้วกัณฑา

วันเดือนปีเกิด           วันที่ 24  ตุลาคม พ.ศ.2542    อายุ  12  ปี

กำลังศึกษาอยู่          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลตาก

คติประจำใจ             จะชั่วอยู่ที่ตัวทำ  สูงต่ำอยู่ที่ทำดี

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก   โรงเรียนอนุบาลตาก  455  ถนนตากสิน  ตำบลหนองหลวง 

อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ 63000

เบอร์โทรศัพท์           08-3214-7501

E-mail                    add-n64@hotmail.com

Website                  https://anubantak.wordpress.com/

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: